Wednesday, October 19, 2016

STIE AKA Semarang, PMB STIE AKA 2019, Info PMB 2019, Kuliah Kelas Karyawan

Informasi PMB STIE AKA 2019, Kuliah Kelas Sore, Kuliah Kelas Karyawan, Kuliah Sambil Kerja, Kuliah Penempatan Kerja, PMB PTS 2019

KERJASAMA DENGAN LUAR NEGERI :
1. Kerjasama Pendidikan dengan Universiti Kebangsaan Malaysia
PTS Terbaik, PTS Termurah di Semarang, STIE Terbaik Semarang

2. Kerjasama Pendidikan dengan Uniersiti Kuala Lumpur Malaysia
PTS Terbaik Semarang, STIE Terbaik di Semarang, STIE AKA

3. Kerjasama Pendidikan dengan Huachiew Clalermprakiet University Thailand
STIE AKA, AKA, Kelas Sore, Kelas Karyawan, anis Turmudhi, 081804295606

4. Kerjasama Pendidikan dengan Burapha Universit Thailand
Kerja sambil kuliah, Kuliah sambil Kerja, Penempatan Kerja, Anis turmudhi, 081804295606


KERJASAMA  DALAM  NEGERI
1. Kerjasama Pendidikan dengan STIE YKPN Yogyakarta
AKA Semarang, PMB PTS 2017 di Semarang, SNMPTN 2017

2. Kerjasama Pendidikan dengan STIE AUB Surakarta
SBMPTN 2017, UM PTN 2017, Bidikmisi 2017

3. Kerjasama Pendidikan dengan STEKOM Semarang
Kuliah Sore Semarang, Kuliah Sore, Kuliah sambil kerja, Kuliah kelas karyawan